Miten aurinkosuojauksella vaikutetaan työn tuottavuuteen ja viihtyvyyteen?

Jokainen meistä tietää, että työnteko sujuu yleensä viihtyisässä ympäristössä epämiellyttävää ympäristöä sutjakkaammin. Otolliseen ympäristöön vaikuttavat muun muassa lämpöviihtyvyys, visuaalinen viihtyvyys, akustinen viihtyvyys, sisäilman laatu ja päivänvalo. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa aurinkosuojauksen avulla ja sitä kautta nostaa työn tuottavuutta.

Työt sujuvat, kun aurinkosuojaus toimii

Aurinkosuojauksen avulla sisäympäristön laatua ja työoloja voidaan parantaa niin, että työpaikalla viihdytään paremmin ja työn tehokkuus kasvaa. Tutkimukset osoittavat, että päivänvalon täydellä hyödyntämisellä ja ilman häikäisyä sekä käyttämällä auringonvalon mukaan säätyvää automatiikkaa saavutettiin keskimäärin 3,75 % suurempi tuottavuus (CMU 2004). Järkevästi toteutetun aurinkosuojauksen avulla saavutettava nousu työn tuottavuudessa itse asiassa pienentää toimistorakennuksen kokonaiskäyttökustannuksia.

Käymme seuraavaksi läpi sisäympäristön laatuun vaikuttavia tekijöitä ja kerromme, miten nämä voidaan ottaa huomioon aurinkosuojausta suunniteltaessa.

__

Tämän blogiartikkelin lähteenä on käytetty Eurooppalaisten LVI-yhdistysten liiton (REHVA) ja Eurooppalaisten aurinkosuoja-alan yritysten yhteisen etujärjestön ES-SO:n julkaisemaa ohjekirjaa ”Aurinkosuojaus” vuodelta 2011. Kaikki jäljempänä esitetyt luvut ja tutkimustulokset löytyvät kyseisestä julkaisusta.

Lämpöviihtyvyys

Hyvin moni meistä viettää työpäivänsä tietokoneen äärellä toimistossa. Optimaalinen lämpötila tällaiseen tietotyöhön olisi 22 °C ja jos lämpötila ei osu haarukkaan 20–24 °C, alkaa työssä jaksaminen ja työn tuottavuus kärsiä merkittävästi. Liian alhaisissa lämpötiloissa sorminäppäryys kärsii ja vedon tunne lisääntyy. Liian korkea lämpötila puolestaan voimistaa ilman kuivuuden tunnetta ja on yhteydessä sairasrakennusoireyhtymän (SBS) syntymiseen.

Lämpöviihtyvyydestä puhuttaessa ei kuitenkaan kannata takertua pelkästään lämpöasteisiin. Lämpöviihtyvyyteen vaikuttaa nimittäin huonelämpötilan lisäksi eri pintojen (kuten ikkunoiden lasipinnat) lämpötilat. Näiden yhteisvaikutuksesta syntyy ”operatiivinen lämpötila”, jonka perusteella kehon lämpötuntemus muodostuu. Jos työntekijän työpiste on lämpöä hohkaavan ikkunapinnan lähettyvillä, ovat työolot ja lämpöviihtyvyys todennäköisesti paljon huonommassa jamassa kuin pelkkää lämpömittaria katsomalla voisi luulla.

Kaikkein tehokkain suoja auringonvalon tuottamaa lämpöä vastaan on ikkunan ulkopuolelle asennettava erillinen aurinkosuojaus, mutta huoneen sisäpuolisista ratkaisuista parhaiten toimii screen-kankainen rullaverho, joka estää sisätilaa ylilämpenemiseltä.

» Lue lisää sisätilojen ylilämpenemisestä aiemmasta blogistamme täältä.

Visuaalinen viihtyvyys

Visuaalisen viihtyvyyden osalta on selvää, että luonnollinen päivänvalo on huomattavasti keinovaloa miellyttävämpi vaihtoehto. Luonnollisella valolla ja visuaalisella yhteydellä ulkomaailmaan on positiivisia vaikutuksia työn parissa ahertavan mielenmaisemaan ja sitä kautta tehokkuuteen.

Lähteenä käyttämässämme Aurinkosuojaus-julkaisussa nostetaan esiin tutkimus, jonka perusteella niillä työntekijöillä, joilla on ikkunanäköala, on 15 % vähemmän poissaoloja. Toisessa tutkimuksessa puolestaan oli havaittu, että sellaiset työntekijät, joilla on ikkunanäköala, suoriutuvat 10–25 % paremmin ajattelua tai muistia vaativista tehtävistä verrattuna niihin työntekijöihin, jotka joutuvat ahertamaan ilman visuaalista yhteyttä ulkomaailmaan. Pysäyttäviä lukemia, vai kuinka?

Jotta luonnollista päivänvaloa voidaan hyödyntää täysipainoisesti, on sitä kuitenkin kontrolloitava. Ilman kontrollia valo voi olla liian kirkas ja työtilan kontrastit liian suuria. Tähän valon sääntelyyn screen-kankainen verho on niinikään erinomainen ratkaisu. Se nimenomaan päästää lävitseen päivänvaloa kevyesti suodattaen ja mahdollistaa visuaalisen yhteyden ulkomaailmaan blokaten kuitenkin koko ajan tehokkaasti lämpöhaittoja aiheuttavan auringonvalon.

Akustiikka

Vaikka huoneen sisäpuolisella aurinkosuojauksella ei ihmeitä pystytä akustiikan suhteen tekemään, on sillä kuitenkin hyödyllisiä akustisia vaikutuksia, jotka kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Akustiikan osalta on aurinkosuojauksessa kyse hyvin pitkälti kangasvalinnoista, on olemassa tietynlaisia kankaita (erityisesti kudotut ja kuitukankaiset), jotka vaimentavat ääntä ja kaiuntaa. Me Apollolla neuvomme aina mielellämme sopivan kankaan valinnassa ja autamme löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun vaikka sitten ikäviin kaikuongelmiin.

Sisäilman laatu

Useissa tutkimuksissa on todettu sisäilman laadun ja toimistotyön tuottavuuden yhteydet. Huono sisäilman laatu on yhdistetty muun muassa allergia- ja astmaoireisiin, ilmateitse leviäviin hengityselinten infektioihin, hajuihin sekä ärsytysoireisiin. Sisäilman laatu on siis tärkeä tekijä ottaa huomioon, kun mietitään työn tehokkuuden ja viihtyvyyden kehittämistä.

Aurinkosuojauksella voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun lähinnä lämmön osalta. Kuten jo edellä kerroimme, on esimerkiksi screen-kankainen rullaverho oiva apu ylilämpenemisen estämiseen – kuitenkaan visuaalisesta viihtyvyydestä tinkimättä.

Päivänvalo

Kuten visuaalisen viihtyvyyden kohdalla jo asiaa sivusimme, päivänvalon tehokas hyödyntäminen vähentää keinovalaistuksen tarvetta (pienempi sähkölasku) ja parantaa työn tehokkuutta sekä viihtyvyyttä. Aurinkosuojauksen avulla voidaan säädellä huoneeseen virtaavan suoran ja hajaantuneen auringonsäteilyn määrää hyvinkin tarkasti.

Monella työpaikalla päivänvaloa yritetään säädellä sälekaihtimilla, mikä ei missään nimessä ole se paras ratkaisu. Huomattavasti parempi ja toimivampi ratkaisu on screen-kankainen verho, jonka avulla valon häikäisyhaittoja voidaan tehokkaasti vähentää ja siten taata toimiva työympäristö. Ja kun tähän yhdistetään automatiikka, pystytään verhojen laskeutuminen ja nouseminen määritellä mukautumaan ulkoa tulevaan auringonvaloon ja toisaalta keinovalaistus voidaan sitten määritellä mukautumaan luonnollisen valon määrään.

Yhteenveto

Ainakin kaksi asiaa pitäisi nyt olla selvillä. Ensinnäkin, työtilan sisäympäristön laatuun vaikuttaa moni tekijä aina lämpötuntemuksista visuaaliseen ympäristöön ja akustiikkaan. Toisekseen, aurinkosuojauksen avulla voidaan parantaa kaikkia näitä sisäympäristön eri osa-alueita.

Nämä kaksi asiaa ovat aika helposti havaittavissa ihan Aurinkosuojaus-julkaisua lukemalla. Kolmanneksi kohdaksi aurinkosuojauksen ammattilaisina nostaisimme sen, että toimivaa aurinkosuojausta suunniteltaessa kannattaa aina ensimmäiseksi harkita screen-kankaisia verhovaihtoehtoja. Voit lukea lisää screen-kaihtimista (ja vaikka samalla tilata haluamasi vaihtoehdot) verkkokaupassamme täällä.