Kaihdinten lapsiturvallisuus

Apollo huolehtii turvallisuudesta

lapsiketjukuva Tuotteissamme on ollut ketjun turvalaite vakiotoimituksessa jo kauan. Nyt kuitenkin EU on asettanut aiheellisesti sisäpuolisille kaihtimille turvallisuusmääräyksiä, jotta vältettäisiin kaihdinten aiheuttamia vaaratilanteita.

Apollo kaihtimen käyttöketjun turvavälineet estävät irtonaisen ketjun aiheuttaman kuristumisvaaran.
Kaihtimen mukana toimitetaan kirjalliset asennusohjeet ja varoitukset ketjun käyttöturvallisuudesta.
Apollo kaihdinten turvalaitteet ovat EU standardien: EN 13120, EN 16433 ja EN 16434 vaatimuksien mukaiset.


Eu standardin mukaiset kaihdinten turvamääräykset

Sisäpuolisia kaihtimia ja ikkunaverhoja koskevat turvamääräyksiä on uudistettu vuodelle 2014.
Standardin mukaan kaihtimen ketju ei saa aiheuttaa vaarallista irrallista silmukkaa. Myös irtonaisen ketjun pituutta riippuen kaihtimen korkeudesta ja asennuskorkeudesta on rajoitettu.

Vaatimukset pätevät kohteisiin, joissa lapsilla (ikä 0-4 vuotta) on pääsy kaihtimen lähelle. Näitä tiloja ovat esimerkiksi yksityistilat, hotellit, sairaalat, kirkot, kaupat, koulut, päiväkodit ja julkiset tilat yleisesti.
Vaatimukset pätevät myös mikäli asennuskohde ei ole tiedossa tai määritelty.

Vaatimukset eivät päde kohteisiin joihin lapsilla ei ole pääsyä, kuten toimistot, tehtaat, laboratoriot jne..

Kaihtimen valmistajalla on aina vastuu tarjota turvallisia tuotteita ja lisätarvikkeita, ja tuotteen loppukuluttajalla / asentajalla on vastuu kaihtimen turvallisesta sijoittamisesta ja käytöstä.

Apollo turvalaitteet kaihtimille

apollo_turvalaitteet

Jokaisen sisäpuolisen aurinkosuojan vakiotoimitukseen kuuluu käyttöketjun / narun turvalaite.
Turvalaitteita on erilaisia eri tuotteille ja eri käyttötarkoituksiin.
Kaikkien turvalaitteiden tarkoitus on pitää ketjut ja narut kireällä, jotta ne eivät muodosta kuristumisvaaraa aiheuttavaa silmukkaa.

Myös huonekalujen sijoittaminen kaihdinten läheisyyteen tulee ottaa huomioon.
Huonekaluja ei tulisi sijoittaa niin, että lapset pääsevät kiipeämään niiden kautta kaihtimen naruihin käsiksi.

Apollo kaihdinten turvalaitteet ovat testattuja ja EU standardien vaatimuksien mukaisia.

Apollon tuoteryhmään kuuluvat myös moottorikäyttöiset kaihtimet, jotka ovat niin sanotusti ”Safe By Design”-tuotteita, eli lapsiturvallisuus riskiä ei ole kaihtimen käyttömekanismin ansiosta.
Rullaverho 40 mekanismilla on saatavilla myös veivikäyttöisenä: veivikäyttöinen tuote on lapsiturvallinen.

Lamelliverhot saatavilla myös lapsiturvallisella sauvakäytöllä.
Sauva sijoittuu aina nipun viereen, sisäpuolelle kiskoa. Sauvaa vetämällä/työntämällä nippu liukuu kiskossa, ja sauvaa pyörittämällä lamellit kääntyvät kiskossa.
Sauvan pituus vakiona 1/2 verhon korkeudesta. Sauvan maksimipituus 200 cm. Sauvan väreinä valkea ja musta.
Sauvakäyttö ei sovellu yli 300 cm korkeisiin lamelliverhoihin, koska korkeita lamelliverhoja on hankala työntää kiskossa liian lyhyellä säätötangolla.

Mikäli turvalaitetta ei asenneta

Turvalaitteen asennus on aina kaihtimen asentajan vastuulla.
Jos asiakas ei itse halua turvalaitetta asennettavan, tulisi tästä kirjata virallinen suostumus ja vastuu siirtyy asiakkaalle.

Ilman turvalaitetta kaihtimen narut aiheuttavat turvallisuusriskin, sen takia ketjun pituutta ja sen etäisyyttä lattiasta on uusissa EU:n ohjeistuksissa rajoitettu seuraavien käytäntöjen mukaisesti.

Ketjukäyttöinen Apollo rullaverho
/ screen rullaverhot ketjulla

Ketjuun asennetaan valmiiksi 2 kpl EasyBreak ketjuliitintä. Ketjuliittimet sijaitsevat ketjun alaosassa kun verho on laskettu alas. Liitinten välissä on 20 cm ketjua. Ketjuliittimet antavat periksi kun ketjulenkkiin kohdistuu liiallista vetoa.
Ketjun pituus vakiona 2/3 verhon korkeudesta.
Mikäli kohteeseen tarvitaan pidemmät ketjut, pitää tilauksessa mainita asennuskorkeus. Lattian ja ketjun väliin tulee jäädä vähintään 60 cm väli. Ketjuliitinten tilalle voi vaihtaa ketjun turvakiinnikkeen (toimitetaan verhon mukana), kunhan vain ketjun ja lattian väliin jää >150 cm väliä.

→ Rullaverhon ketju EasyBreak ketjuliittimillä:
Kaiken kokoisissa kaihtimissa lattian ja ketjun välinen etäisyys oltava vähintään 0,6 m.

→ Rullaverhon ketju turvakiinnikkeellä:
Kaiken kokoisissa kaihtimissa lattian ja ketjun välinen etäisyys oltava vähintään 1,5 m.
turvallinen_kaihdin

Apollo lamelliverho säätönaruilla

Jos tilaukseen toivotaan pidempiä ketjuja mitä vakiomitat kattavat, tilaukseen tulee mainita asennuskorkeus. –> Pystymme valmistamaan pidemmät ketjut lamelliverhoon, niin että lattian ja ketjujen väliin jää kuitenkin 1,5 m.
Narujen turvakiinnike toimitetaan vakiona kiinnitettynä naruihin.
Narupaino ainoastaan julkisiin kohteisiin joihin ei lapsilla ole pääsyä.

Kun asennuskorkeus ei ole tiedossa:

  • Verhon korkeus alle 2,5 m = säätönarujen pituus alle 1 m
  • Verhon korkeus yli 2,5 m :
    säätönarujen pituus = verhon korkeus – 1,5 m

Kun asennuskorkeus  tiedossa:

  • Kaiken kokoisissa kaihtimissa lattian ja säätönarujen välinen etäisyys oltava vähintään 1,5 m.

turvallinen_lamelli

Apollo Magic Light kaihdin ketjulla

Magic Light kaihtimessa on vakiona metallinen non-stop ketju (ei mahdollista asentaa easybreak liittimiä).
Narujen turvakiinnike toimitetaan vakiona kiinnitettynä ketjuun.

Jos tilaukseen toivotaan pidempiä ketjuja mitä vakiomitat kattavat, tilaukseen tulee mainita asennuskorkeus. –> Pystymme valmistamaan pidemmän käyttöketjun, kunhan lattian ja ketjun välinen etäisyys on väh. 150 cm.

Ketjun mitta:

Kun asennuskorkeus ei ole tiedossa:

  • Verhon korkeus alle 2,5 m = ketjun pituus alle 1 m
  • Verhon korkeus yli 2,5 m :
    ketjun pituus = verhon korkeus – 1,5 m

Kun asennuskorkeus  tiedossa:

  • Kaiken kokoisissa kaihtimissa lattian ja säätönarujen välinen etäisyys oltava vähintään 1,5 m.

turvallinen_kaihdin