Lasitetusta parvekkeesta lisähuone, mutta ei liian kuuma sellainen

Parvekkeiden lasittaminen on hyvin suosittua nykyään. Lasittaminen pitää pölyn, sateen ja viiman loitolla, jolloin parveketilan hyödyntäminen ei ole liiaksi sidottu sääolojen vaihteluihin. Lasittaminen onkin siis mainio tapa saada asuntoon ikään kuin lisähuone – kunhan vain pitää huolen siitä, että lisähuoneesta ei tule lisäsaunaa.

Lasitettu parveke voi kuumeta liikaa

Ongelma lasitetuissa parvekkeissa on niiden ylikuumeneminen. Lasitettu parveke on lämpötilan ja kosteuden suhteen samoissa oloissa kuin ulkoilma, mutta lasituksen takia auringonvalo lämmittää parvekeilmaa valtavasti. Lasitetun parvekkeen ilma on siis tavallaan ulkoilmaa, mutta ei kuitenkaan.

Toisaalta lasitetun parvekkeen ilma ei ole sisäilmaakaan, sillä sisätiloissa on aina vähintään painovoimainen ilmanvaihto pitämässä ilman viileänä. Parvekkeella ei sen sijaan ole mitään muuta ilmanvaihtoa kuin parvekelasien availu, joka ei aina ole tarkoituksenmukaista ja voi käydä rasittavaksi.

Jos lasitetusta parvekkeesta halutaan todella tehdä lisähuone, niin ylimääräinen lämpö pitää siis saada pysymään loitolla ilman, että ikkunoita tarvitsee olla jatkuvasti availemassa.

Parvekekaihdin estää ylilämpenemisen

Parvekkeen ylilämpeneminen estetään parhaiten tarkoituksenmukaisella aurinkosuojauksella – parvekekaihtimella. Parvekekaihtimen tehtävä on lähtökohtaisesti:

  1. päästää päivänvaloa parvekkeelle ja huoneistoon
  2. toimia aurinkosuojana, eli estää ylilämpeneminen
  3. toimia näkösuojana sisälle päin

Optimaalisin tapa parvekkeen aurinkosuojaukselle olisi lasituksen ulkopuolelle asennettava Zipline Screen-kaihdin. Tämä ratkaisu pitäisi kuitenkin ottaa huomioon jo ennen kuin lasituksia aletaan suunnitella. Jälkikäteen asennettuna paras vaihtoehto on Screen-kankainen rullaverho, joka päästää lävitseen päivänvaloa, mutta estää auringonvalon ja sitä myöten parvekkeen ylilämpenemisen.

Lasituksen ja kaihtimen tulee sopia yhteen

Parvekelasitusten tekninen toteutus asettaa omat vaatimuksensa kaihtimen asennukselle ja valinnalle. Useimmitenhan lasitettu parveke avataan niputtamalla yksittäiset lasit jompaankumpaan päähän lasituskiskoja. Lasinipun ja parvekkeen katon väliin jää tällöin niin vähän tilaa, että kaihtimen asennus ja sovittaminen paikalleen vaikeutuu. Kaihtiminen ja parvekelasituksen avaamisen yhteensovittaminen on siis omanlaisensa haaste – johon kyllä löydetään aina ratkaisu.

Kaihtimen valinnassa on asennuksen asettamien rajoitteiden lisäksi syytä kiinnittää erityistä huomiota kankaan väriin sekä toisaalta kaihdinmekanismiin. Näihin asioihin perehdymmekin tarkemmin seuraavassa blogiartikkelissamme!

» Käy myös tutustumassa parvekekaihdinvalikoimaamme.